KESÄALE jopa -40 %

KESÄALE jopa -40 %

Hae verkkokaupasta

Tämä osa ei sisällä tällä hetkellä mitään sisältöä. Lisää sisältöä tähän osaan sivupalkin avulla.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Haluamme varmistaa, että kaikki toimitusketjumme yritykset toimivat eettisesti ja vastuullisesti. Tämä ohjeisto perustuu YK:n Global Compactin kymmeneen periaatteeseen, jotka ovat sitoutumisemme ihmisoikeuksiin, työoikeuksiin, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen. Tavoitteemme on myös edistää kestävää kehitystä, erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 8) Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 12) Vastuullista kuluttamista ja 13) Ilmastotekoja.

Lakien ja sopimusten noudattaminen

Toimittajan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä niissä maissa, joissa se harjoittaa liiketoimintaa.

Ihmisoikeudet

Toimittajan tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä haavoittuvien ryhmien, kuten naisten, lasten, vammaisten, alkuperäiskansojen, siirtotyöläisten, ikääntyneiden jne., oikeuksiin.

Toimittajan tulee huolehtia, että se ei ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä

Toimittajan tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista. Työntekijöille taataan väkivallasta, paineista, pelosta ja uhkauksista vapaa ilmapiiri, jotta he voivat tehdä oman valintansa mukaisia päätöksiä. Työntekijöiden työaikojen, sekä työntekijöille maksettavien palkkojen ja muiden etuuksien on oltava vähintäänkin kansallisen lainsäädännön ja sopimusten mukaisia.

Toimittajan ei tule käyttää pakkotyötä sen missään muodossa. Työntekijöiden tulee olla työssään vapaaehtoisesti, ja heillä tulee olla oikeus vapaasti lähteä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

Toimittajan ei tule käyttää lapsityövoimaa. Kansainvälisten normien mukaisissa perussäännöissä erotetaan toisistaan se, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei hyväksyttävää työtä eri ikäisille ja eri kehitysvaiheissa oleville lapsille.

Toimittajan ei tule hyväksyä työntekijöiden syrjintää. Syrjimättömyys työsuhteessa tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että työntekijät valitaan sen perusteella, miten hyvin he kykenevät tekemään työtä, eikä heitä erotella, suljeta pois tai suosita muilla perusteilla.

Ympäristö

Toimittajan tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa. Toimittajan tulee riskienhallinnan keinoin pyrkiä tunnistamaan vakavan tai peruuttamattoman vahingon uhat, ja ryhtyä ajoissa tarvittavin toimenpiteisiin ympärisön pilaantumisen estämiseksi.

Toimittajan tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa. Toimittaja pyrkii aktiivisesti vähentämään päästöjään.

Toimittajan tulee pyrkiä kehittämään ja hyödyntämään ympäristöystävällisiä teknologioita, prosesseja ja menettelytapoja.

Korruption vastaisuus

Toimittajan tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

 

Classy Oy:n tavoitteena on tarjota asiakkaillemme korkealaatuisia ja kestävästi valmistettuja tuotteita, samalla kun varmistamme, että toimitusketjumme on eettinen ja vastuullinen. Kiitos yhteistyöstä ja sitoutumisestanne näihin tärkeisiin periaatteisiin.

Päivitetty 12.4.2023.